پنج‌شنبه 8 تیر 1385

 

 

 

 https://www.sharemation.com/valeria/nat03%5B1%5D.jpg?uniq=-kkmcuh

 

وسط امتحانا... همه کار دلت می خواد بکنی جز درس خوندن! چرا اینجوریه؟؟... نمی دونم...

ازمرتب کردن اتاق و کمدا و گردگیری بگیر تااا... یه خونه تکونی کامل! یعنی درست کارهایی که مواقع عادی به هر بهونه ای ازشون فرار می کنی! اما لامصب دم امتحانا که میشه... فقط دلت می خواد همه جا باشی جز سر درس و کتاب...!

حالا فکرشو بکن این وسط یهو دلت هوای رفتن به یه همچین جایی هم بکنه...دلت بخواد الان شمال..وسط جنگل..تو یه همچین خونه ای بودی...

مصیبتیه دورهء امتحانا...