پنج‌شنبه 30 شهریور 1385

 

- امشب درست میشه یکسال و اخترکم درست بالای همون نقطه ای می رسه که پارسال به زمین اومدم...

 

کوچولوئک، این قضیهء مار و میعاد و ستاره، یه خواب آشفته بیشتر نیست. مگه نه؟؟؟

 

- چیزی که مهمه با چشم سر دیده نمی شه.

 

 همینجوره..

 همینجوره...

...همین... جوره...