چهارشنبه 15 آذر 1385

 

یه دل میگه برم برم...

یه دلم میگه نرم نرم...

طاقت نداره دلم دلم... بی تو چه کنم؟؟...

------------------

پ.ن ۱: کسی نداره این آهنگو برام بفرسته؟

پ.ن۲: خدا رو شکر مرده و زنده مون واسه همه علی السویه است!!!