شنبه 27 مرداد 1386

 

http://albaloo.blogsky.com/?PostID=483

آخرین نوشته ام توی این چند نفر...

بعد مدتهاااااااا البته!...

زحمت عکس قشنگ اول نوشته رو هم خود آلبالوی عزیز کشیده...

دستش طلا...