پنج‌شنبه 19 دی 1387

 

 

او از یک طبقهء درد خیز جامعه خیزش کرد!

 دوران کودکی پر جست و خیزی را گذراند. در هیجده سالگی وارد دانشگاه خیزندرآباد شد و دوران جوانی پرشورش را صرف مطالعهء رشتهء علوم طبیعی، گرایش خزندگان و محیط زیست نمود. او پس از آن تحصیلاتش را تا مقطع فول پُست اَبَر دکترا ادامه داد. و در میان سالی هنگامی که به قصد ارائهء یک کنفرانس مهم علمی به سمت زادگاهش رانندگی می کرد، به علت خواب آلودگی اتوموبیلش به سمت رودخانه ای خیز برداشت و برای همیشه خیل عظیمی از دوستدارانش را در غم فقدان خویش باقی گذاشت.

صدها کتاب و مقاله پس از درگذشت این عزیز گرامی به چاپ رسیده است.

باشد که موجبات خرسندی  روح آن مرحوم خزنده خو را فراهم آورد.آمین.